IQB Solutions Entegre Yönetim Sistemleri Politikası aşağıda yer alan amaçları taahhüt etmektedir.

 • Müşteri memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlamayı, sürekli iyileştirilmesi için çözüm odaklı ve öngörülü hareket etmeyi,
 • Etkili bir liderlik, sorumlu ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile Kalite Yönetim Sistemi’nin şartlarına uymayı ve çalışanların katılımı ile etkinliğini sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
 • İçinde bulunduğumuz toplumun yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik projelere destek vermeyi, oluşturmayı ve gerçekleştirmeyi,
 • Çalışanlarımızın bireysel hedefleri ile şirket hedefleri arasında yön birliği sağlamayı, birlik ve beraberlik duygusunu geliştirmek ve en üst düzeyde tutmayı, motivasyonu yüksek ve aidiyet duygusu pekişmiş insan kaynağı oluşturmasını sağlamayı,
 • Tüm çalışanlarımızı mesleki eğitim ve kişisel gelişim programları ile destekleyerek kendilerini sürekli geliştirmelerini ve verimliliklerini artırmalarını sağlamasını,
 • İç müşteri olan çalışanların önerilerini önemsemek, çözüm önerileri ile birlikte değerlendirmek ve hayata geçirilmesi onaylanan öneriler için çalışma grupları planlamasını,
 • Şikâyet, talep ve önerilerde çözüme yönelik kalıcı iyileştirmeleri sisteme entegre ederek iş süreçlerinde uygulanmasının sağlanmasını,
 • Bilginin gizliliği ve doğruluğu korunmasını ve bilginin yetkisiz kişilere kasten veya dikkatsizlik sonucu veri sızıntısı olmaması için üst düzey önlem alınmasını,
 • Bilgiye gereksinim duyulduğunda yetkili kullanıcıların erişimine hazır bulundurulmasını,
 • Tüm çalışanların bilgi güvenliği farkındalığına sahip olmalarının sürekli olarak sağlanmasını,
 • Tüm açıklar için önlemler alınması,
 • Çözüm ortağı veya iş birliği yapılan paydaşlarla yürütülen faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Prosedürleri’ne uygun olarak hareket edilmesi sağlanması,
 • Bilgi varlıklarının sahip olduğu muhtemel risklerin yönetimi, varlıkların bütünlük – gizlilik – erişilebilirlik durumu sürekli iyileştirilmesini ve çalışmaların performansı ölçülmesinin sağlanmasını,
 • IQB Solutions’a ait  varlık envanterinde belirlenmiş olan kimlik bilgileri, müşteri bilgileri, yazılım paketleri, sunucular vb. bilgiler koruma altında olan varlıklar ve varlık envanteri ile takip edilmeleri taahhüt edilir.

     IQB Solutions